skip to Main Content
Website gesponsored door Fast Insights. Meer weten? Klik hier!

Handen aan het bed!

De belevenissen van een vrijwilliger in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

ISBN: 978-94-6406-697-5
Paperback | 157 pagina’s
Prijs: € 16,50

Delen wordt zeer op prijs gesteld!

De opbrengst

In de loop der jaren is er flinke vooruitgang geboekt in de behandeling van kanker. De overlevingskans vijf jaar na een diagnose van kanker is de afgelopen 60 jaar gestegen van 25% naar 65%. Onderzoek staat aan de basis van deze positieve ontwikkeling. Hoe meer onderzoek er gedaan kan worden, hoe groter de genezings- en overlevingskansen, zo simpel is het. Maar onderzoek is kostbaar, er is continu geld nodig. Met plezier stel ik daarom de volledige netto opbrengst van dit boekje ter beschikking aan de AVL Foundation, dat voor toekenning aan onderzoeksprojecten zal zorgdragen.

De ontwikkeling van de opbrengst is te volgen op mijn persoonlijke pagina op www.avlfoundation.nl onder het kopje ‘kom in actie’.

Uiteraard wordt aanbeveling bij anderen zeer op prijs gesteld. Of geef het cadeau aan relaties, familie, vrienden en bekenden.

Hoe hoger de opbrengst, hoe meer onderzoek er gedaan kan worden, hoe meer mensen genezen, dus zegt en koopt het voort!

Om de productiekosten voor dit boek zo laag mogelijk te houden, heeft een aantal mensen belangeloos hun medewerking of support verleend. Dit zijn:

Namens de AVL Foundation en de auteur: hartelijk dank!

Samenvatting

Een ziekenhuis als het Antoni van Leeuwenhoek maakt graag gebruik van vrijwilligers. Henk Eising is zo’n vrijwilliger. Hij vervoert, samen met collega’s, patiënten van de verpleegafdeling naar onderzoeks- en behandelkamers waardoor ze veel werk uit handen van verpleging en radiologie medewerkers nemen. Mooi en dankbaar werk, maar je maakt wel wat mee op die tochtjes.

Hij schreef er een boek over, getiteld: Handen aan het bed! – De belevenissen van een vrijwilliger in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Een boek over indringende en ontroerende momenten die onderweg plaatsvonden. Maar ook een boek over opmerkelijke levensverhalen, bijzondere mensen en grappige momenten. De humor is namelijk nooit ver weg in het AVL. Daarnaast bevat het portretjes van een aantal collega vrijwilligers. Wie zijn het, wat is hun motivatie en wat doet het met ze.

Een boek kortom, dat een verrassend en hartverwarmend beeld schetst van de dagelijkse gang van zaken in een ziekenhuis waar niemand terecht wil komen.

Back To Top